БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


БТПП стартира поредица от семинари в помощ на бизнеса за успешно интегриране в ЕС

Българската Търговско-Промишлена Палата, съвместно с Бюрото за техническо съдействие и обмен на информация (T.A.I.E.X.) при ЕК - Брюксел, организират поредица от семинари, насочени към българския бизнес, във връзка с подготовка на фирмите за присъединяването им към ЕС и информиране на бизнес средите за задълженията, произтичащи от европейското законодателство. Включени са следните теми:

Лектори ще бъдат експерти на ЕК, страните членки, новоприсъединилите се страни и български експерти.
Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта.

Участието в семинарите е безплатно. Осигурен е симултанен превод.
Следете страницата на БТПП - www.bcci.bg, където ще бъде публикувана пълна информация за семинарите след уточняване на програмата и мястото на мероприятията.

За допълнителна информация:

Минали семинари
Защита на потребителите - 9 май 2005 г. (предварителна програма и регистрационна карта)

  • Митници и свободно движение на стоки - 10 юни 2005 г. (предстои публикуване на програмата и регистрационна карта)
  • Индустриална собственост - 13 юни 2005 г. (предстои публикуване на програмата и регистрационна карта)
  • Взаимно признаване на образователните степени и свободно движение на хора - 1 юли 2005 г. (предстои публикуване на програмата и регистрационна карта)

    Back   HOME 25 март 2005 г.