БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Обсъждане на проект на предизборно споразумение с политическите сили –кандидати за участие в избори 2005

БТПП инициира обсъждането на проект на предизборно споразумение с политическите сили –кандидати за участие в избори 2005. Документът ще бъде предоставен и на национални работодателски организации за допълване от тяхна страна и присъединяването им към него.

Посланието има за цел да ангажира посочените политическите партии с реализирането през следващия мандат на конкретни мерки, насочени към решаване на значими въпроси на бизнес-средата в България.

На 24.02.2005 год. стартира обсъждането на документа с най-активните членове на БТПП. На срещата представителите на деловите среди направиха конкретни предложения за преодоляване на проблеми, свързани с инфраструктурата, разходването на средства по международни проекти, съдебната реформа, данъчния и митническия режим и др.

Проектът за споразумение е публикуван на интернет-страницата на БТПП за мнения, допълване и изменения.

След приключване на етапа на обсъждане, документът ще бъде предложен за подписване от политическите сили, кандидатирали се за участие в изборите през тази година.

Back   HOME 2 март 2005 г.