БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Кооперационна борса

Кооперационна борса с участието на германски и български фирми ще се състои на 14 март 2005 г. от 10:30 до 14:30 часа в сградата на БТПП, ул. Искър, 9, София.

Целта е да се осъществят двустранни разговори и преки контакти между фирми от двете страни. Разговорите ще се провеждат по предварително изготвен план, на базата на заявките на заинтересованите български фирми, като всяка среща ще бъде с продължителност 30 мин. Участието в кооперационната борса за българските фирми е безплатно.

При интерес участие може да се заяви до 4 март 2005 г., като се попълни специален формуляр-заявка, на базата на който ще бъде изготвен план на разговорите на всяка германска фирма. Списъкът на немските фирми може да се изтегли оттук

За допълнителна информация:

Back   HOME 22 февруари 2005 г.