БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Обучение по предприемачество в извънработно време

На 16 март 2005 г. стартира третият модул на Българо – Фламандски проект “Обучение по предприемачество в извънработно време”.

Проектът се финансира от Фламандското правителство и Министерството на труда и социалната политика на РБългария, с активното участие на БТПП, СУ ”Св. Климент Охридски” и фондация “Марсел де Бишоп” - Габрово.

Целта на обучението е придобиване на базисни знания по предприемачество и умения в разработването на бизнес стратегии, които ще улеснят участниците да започнат собствен бизнес и да подобрят менажерските си умения. Лекционните курсове ще бъдат съпроводени с интерактивна презентация, помагала и СD. Ще се стимулира екипната работа при изготвяне на бизнес планове, които ще бъдат оценявани от комисия, включваща представители на всички партнъори в проекта.

Обучението ще се извърши от български лектори, успешно преминали фламандския курс за “обучение на обучители”. Програмата ще се изпълнява под ръководството на фламандски ментори.

Курсовете ще се провеждат вечер, без откъсване от работа, като на успешно завършилите ще бъде издаден сертификат за преминат курс по предприемачество.

Обучението е безплатно и е с продължителност 21 работни дни.

Вашето желание за участие следва да потвърдите до 7 март 2005 г. чрез попълване на приложената регистрационна карта, като до 11 март 2005 г. ще бъдете уведомени за резултата.

Списък на одобрените кандидати (9.3.2005 г.)

За повече информация следва да се обръщате на тел: (02) 988 34 82, дирекция “Проекти, Маркетинг и Нови дейности”.

Back   HOME 9 февруари 2005 г.