БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Обучение по предприемачество, Българо – фламандски проект

Списък на одобрените кандидати

Времетраене: 17 март – 8 април 2005г.

 1. Александър Борисов Манушев
 2. Ангел Атанасов Гивечев
 3. Ангел Христов Милев
 4. Благой Василев Найденов
 5. Борис Асенов Манчев
 6. Борислав Владимиров Ангелов
 7. Боян Василев Френкев
 8. Валентина Иванова Янева
 9. Василена Стоянова Илиева
 10. Весела Иванова Маркова
 11. Веселин Иванов Цалев
 12. Веселин Руменов Ангелов
 13. Веселка Томчова Колева
 14. Виктория Петрова Алексова
 15. Виргиния Радославова Пенкова
 16. Владимир Василев Игнатов
 17. Габриела Соколова
 18. Георги Константинов Василев
 19. Горанка Иванова Недева
 20. Грозденка Кирилова Трендафилова
 21. Дамянка Младенова Младенова
 22. Данаил Антонов Петров
 23. Десислав Петров Василев
 24. Десислава Богданова Чапарова
 25. Десислава Димитрова Харалампиева
 26. Димитър Иванов Атанасов
 27. Добринка Иванова Йорданова
 28. Доброслава Димитрова Григорова
 29. Елена Драгомирова Славова
 30. Ивайло Иванов Каменов
 31. Иван Любомиров Бочев
 32. Иван Пецов Колев
 33. Ивелина Каролинова Младенова
 1. Иво Боянов Булгурков
 2. Иво Маринов Златков
 3. Константин Валериев Андреев
 4. Кристиан Игнатов Захариев
 5. Крум Георгиев Якимов
 6. Магдалена Георгиева Йорданова
 7. Маргарита Ангелова Николова-Динева
 8. Мария Красимирова Христова
 9. Мариян Стоянов Маринов
 10. Марта Георгиева Пандева
 11. Мартин Димитров Бърнев
 12. Мая Иванова Александрова
 13. Милчо Милчев Кръстев
 14. Мирослав Иванов Тенев
 15. Надя Димитрова Петкова
 16. Наталия Стоева Митева
 17. Николай Георгиев Петров
 18. Огнян Кирилов Серафимов
 19. Павел Николаев Цанев
 20. Павлина Георгиева Ветрилова
 21. Панайот Неделчев Стефанов
 22. Радослав Иванов Йонков
 23. Радослав Теодоров Иванов
 24. Росица Минчева Захова
 25. Саркис Апрахам Майдозян
 26. Сергей Киров Ангелов
 27. Татяна Борисова Лазарова
 28. Теодора Петкова Тахчиева
 29. Тимур Росенов Улямов
 30. Тодор Вълчев
 31. Цветан Христов Доксинов
 32. Цветозар Малинов Решовски

Полезна информация:

Официалното откриване на обучението ще се състои на 17 март /четвъртък/ от 18.00 часа в сградата на БТПП – Световен Търговски център /Асоцииран/, ул. Искър 9.

След регистрация участниците ще получат програма и допълнителни указания за провеждане на курса.

Обучението ще бъде в извънработно време : всеки ден от 18.00 до 21.45 часа, с почивни дни сряда и неделя.

От 188 кандидати, за участие са одобрени - 60. Останалите регистрирани участници остават в базата данни на БТПП и ще бъдат взети предвид при възможност за осъществяване на следващо обучение по предприемачество.

Благодарим за вашата активност.

За контакти:
Дирекция “Проекти, Маркетинг и Иновации”
Тел: 988 34 82 или 987 26 31/в.211

Back   HOME 9 март 2005 г.