БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Възможност за участие в семинар по международни счетоводни стандарти и данъчно облагане

На 4 и 5 ноември 2004 г. в зала III етаж на Българската търговско-промишлена палата (ул.Парчевич 42) БТПП, съвместно с "ААТ - 3 " ООД организират семинар "Международни счетоводни стандарти и данъчно облагане".

Предварителна програма на семинара:

4 ноември (четвъртък)

Необходимост от МСС, организация на Борда по МСС и работни програми
Общи положения и роля на МСС
Представяне на финансови отчети
Първоначално прилагане на МСС
Лектор: Светлана Симова

10:00 - 11:00 часа - Обучение
11:00 - 11:15 часа - кафе пауза
11:15 - 12:30 часа - Обучение
12:30 - 14:00 часа - работен обяд
14:00 - 15:15 часа - Обучение
15:15 - 15:30 часа - кафе пауза
15:30 - 17:00 часа - Обучение

5 ноември (петък)

Формиране на облагаема печалба по ЗКПО
Регулиране на слабата капитализация
ЗДДС- проблемни казуси при определяне на данъчна основа
Дискуси
Лектор: Ирина Серафимова

10:00 - 11:00 часа - Обучение
11:00 - 11:15 часа - кафе пауза
11:15 - 12:30 часа - Обучение
12:30 - 14:00 часа - работен обяд
14:00 - 15:15 часа - Обучение
15:15 - 15:30 часа - кафе пауза
15:30 - 17:00 часа - Обучение
Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на:
E-mail: projects@bcci.bg
или факс: (02) 987 32 09

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА "ААТ-3" ООД


Back   HOME 22 октомври 2004 г.