БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Създаване на единна база данни за бизнеса в страните от Дунавския регион

Във връзка с насърчаване на процеса на сътрудничество между страните от Дунавския регион е взето решение да се създаде единна база данни за бизнеса в региона.

Тази инициатива е одобрена по време на подготвителната среща за Конференцията на министрите относно дунавското сътрудничество (Брюксел, 04 ноември 2003 г.). Самата конференция ще се състои на 14 юли 2004 г. в Букурещ, където информационният фонд ще бъде представен и на високопоставени представители от Европейската комисия и Пакта за стабилност. Те проявяват интерес към подобен род регионално сътрудничество между страни от ЕС, новоприсъединените страни и такива като България и Румъния, чието присъединяване се очаква до 2 години.

Организаторите на проекта са предложили набирането на данни да се направи от Румънската търговско-промишлена палата., която покани БТПП да предостави необходимите за информационния фонд данни от българска страна.

На този етап от създаване на базата-данни се набира информация за :

Изискванията към фирмите са:

Попълнете формуляр за включване в единната база данни за бизнеса в Дунавския регион

Срокът за изпращане на попълнения въпросник е 28 юни 2004 г.

Попълненият формуляр изпращайте на E-mail: gabriel@ccir или факс (++4)(021) 327 34 68.
Моля да изпратите копие от формуляра и E-mail: evrintgr@bcci.bg

Лице за контакти относно регионалното дунавско сътрудничество: