БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Среща на Екобулпак с кмета на Пловдив

По време на Втория екологичен форум, който се провежда в София, Управителният съвет на Екобулпак се срещна на 8 юни 2004 с кмета на Пловдив д-р Иван Чомаков. Срещата се проведе в БТПП.

Председателят на УС на Екобулпак Георги Чернев запозна госта с основните цели и задачи на новото акционерно дружество, чиято дейност е насочена към опазване на околната среда чрез рециклиране на отпадъци от опаковки.

Основното предимство за фирмите, които сключват договор с дружеството, е намаляването на техните разходи за оползотворяване на отпадъците от опаковки около пет пъти.

Дружеството е отворено за нови членове. Учредители на дружеството са големи фирми от различни области, от цялата страна.

Писмо до Министър-председателя на Р България относно Такси за опаковки