БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Попдисано беше споразуемние между Асоциацията на балканските палати и Европалати

10-годинишният юбилей от основаването на Асоциацията на балканските търговски палати (АВС) беше отбелязан тази седмица в София. Домакин на събитието беше БТПП като председателстваща организация на АВС през 2004 г. Честването беше открито от председателя на БТПП Божидар Божинов, зам-председателя на Европалати Георги Касиматис, генералния секретар на Европалати Арналдо Амбруцини и генералния управител на Германо-българска индустриално-търговска камара Митко Василев.

По време на официалната част беше подписано споразумение за сътрудничество между АВС и Европалати, с което се сложи началото на установяване на здрави институционални връзки между двете организации. В документа е предвидено участие в съвместни програми и проекти в Европейския съюз, където интеграцията на Западните Балкани е важен приоритет.

Форумът продължи с работна сесия, в рамките на която участваха председателите на балканските палати. Първа тема на дискусията беше “Балканите – свободна търговска зона”. Основни акценти в нея бяха сертификатът за тегло на камиони, нетарифните бариери и хармонизирането на външнотърговските и митнически режими.

Зам.-председателят на БТПП Цветан Симеонов запозна участниците с ролята на търговските палати в национален и международен план, диалогът между Балканските търговски палати и техните правителства и търговският регистър като ноу-хау на търговските палати. Търговските регистри засягат конкурентноспособността на българската икономика и на съседните държави, посочи той. Регистрацията в регистъра у нас в момента се извършва за 6 дни, а в Европа това става он-лайн в много по-кратки срокове. Това би могло да се постигне с освобождаването на съда от несвойствени за него дейности като регистъра.

Във връзка с новия етап на сътрудничество между АВС и Европалати заместник-председателят на Европалати и председател на Съюза на гръцките търговско-промишлени палати Георги Касиматис подчерта, че търговските палати от Балканите трябва да си сътрудничат в името на икономическото бъдеще на малките и средните предприятия в региона и в цяла Европа. Според него палатите от АВС трябва да продължат да отстояват идеите си пред правителствата на отделните страни, за да преодолеят конкуренцията, която ще расте все повече занапред. Европейският съюз се нуждае от инвестиции не само в големите фирми, а и в сектора на МСП, който обхваща 90% от капацитета на европейския пазар. търговските палати от балканите да съдействат на МСП да инвестират. След новото разширение на Европалати с 41 страни, е от изключително значение асоциацията да работи много внимателно за малките и средните фирми и да им съдейства в областта на инвестициите. Европалати, която обхваща 200 търговски палати от Европа, има стратегическата роля за ефективността и просперитета на икономиката в рамките на Съюза.

Ръководителят на стартиралия през 1994 г. партньорски проект ABC/DIHK Едуард Шварц направи презентация за постигнатото по линия на съвместното сътрудничество до момента. Той обобщи, че през първата фаза на проекта са проведени 33 семинара с 825 участници, обучения на 16 експерти от АВС в Германия, 10 големи мероприятия с участие на над 1500 души и са публикувани 11 бизнес издания. Основни направления във втората фаза на сътрудничество ще бъдат: подсилване на възприемането на АВС като икономическа институция в Балканския регион; активизиране и постоянство на сътрудничеството между членовете на асоциацията; добри позиции на членовете в икономическия и политически диалог; подобряване на услугите, които предоставят отделните палати на своите членове; установяване на по-здрави връзки с компаниите от региона с Германия и Европейския съюз като цяло и т.н.

В края на срещата членовете на АВС подписаха официално обръщение до правителствата на балканските страни.