БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Представители на бизнеса от София и Стара Загора за първи път
проведоха паралелна кръгла маса по въпросите на данъчното облагане

За първи път представители на бизнеса от София и Стара Загора проведоха паралелна кръгла маса по въпросите на данъчното облагане, на която бяха обсъдени аргументи за и против "плоския данък" и становищата на БТПП, браншови организации и представители на бизнеса. Двете дискусии бяха в търговско-промишлените палати на София и Стара Загора и участниците в тях поддържаха постоянна видео връзка в реално време.

В дискусията участваха председателя на Бюджетната комисия към НС Нина Радева, заместник-министъра на финансите Стамен Тасев, Светлана Найденова от Института на дипломираните експерт-счетоводители, данъчни юристи и представители на браншовите организации.

След като изразиха подкрепа по отношение предложенията на БТПП за промени в данъчния режим за 2005 година, участниците се обединиха около следните принципи, на база на които трябва да се формира данъчната политика:

Участниците от Стара Загора също се обединиха около предварително обобщените предложения и направиха свои изменения и допълнения, които можете да видите на уеб-сайта на БТПП www.bcci.bg.

С оглед повишаване ефективността на подобни форуми БТПП ще въведе практиката на провеждането им при едновременна комуникация с всички свои регионални структури.

В срок до 14 април 2004 г. БТПП очаква Вашите конкретни предложения по темата,които можете за изпращате на E-mails: tchernev@bcci.bg, vzartova@bcci.bg, lawyers@bcci.bg .