БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


Предложения на БТПП за съвместна работа със СТИВ

БТПП е за пряк контакт на представителните организации на бизнеса със СТИВ. Проблем е, че някои от тях не изпращат информация.

БТПП предлага всеки СТИВ да изпраща директно информация до национално представителните организации на работодателите и тази информация да съдържа предложения за активни мерки на български производители за навлизане на пазара; маркетингови изследвания; адреси на вносители с имена на съответните мениджъри; ежемесечен отчет за свършената работа с посочване на обработени запитвания от български фирми и организации, посещения при чужди фирми с цел насърчаване на вноса от България; предложения за участие и условията за участие в панаири и др.

На страницата на БТПП в Интернет ще се публикува получената от СТИВ информация и ще се набират предложения от български фирми за подобряване на взаимодействието със СТИВ.

Справка за съвместната дейност между БТПП и българските търговски представителства в чужбина

Back   HOME 29 юли 2003 г.