БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА


ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА
СПРАВКА

за работата на БТПП

Държава, търговски представител Обмен на информация относно:
Австрия - Търговско представителство
Веселин Горнишки
Анализи за състоянието на икономиката в страната, развитие на различни браншове
Беларус - Търговско представителство
Пламен Петков
Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация
Босна и Херцеговина - Търговско представителство
Веселин Василев
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Търгове

Великобритания - Търговско представителство
Марин Димитров
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Виетнам - Търговско представителство
Николай Михайлов
Търгове
Германия - Търговско представителство (Берлин)
Богдан Николов
 
Гърция - Търговско представителство (Атина)
Иван Досков
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Панаири и изложения

Дания - Търговско представителство
Стела Балтова
Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация
Португалия - Търговско представителство
Станимир Михайлов
Анализ на състоянието на икономиката в страната
Румъния - Търговско представителство
Атанас Стамов
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Панаири и изложения

Търгове

Практическа информация, свързана с мита и митнически разпоредби

Русия - Търговско представителство (Москва)
Стоян Хаджиев
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Панаири и изложения

Търгове

Словакия - Търговско представителство
Антоанета Янкова
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Съдействие при бизнес посещения

Словения - Търговско представителство
Иво Константинов
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Панаири и изложения

Сърбия и Черна гора- Търговско представителство - СР Югославия
Пламен Матеев
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Практическа информация, свързана с мита и митнически разпоредби

Законодателство в икономическата област

Турция - Търговско представителство (Анкара)
Васил Георгиев
Анализ на състоянието на икономиката в страната
Турция - Търговско представителство (Истанбул)
Евгени Генев
Анализ на състоянието на икономиката в страната
Хърватия - Търговско представителство
Крум Трайков
Анализ на състоянието на икономиката в страната

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Панаири и изложения

Съдействие при бизнес посещения

Чехия - Търговско представителство
Диляна Георгиева
Практическа информация, свързана с мита и митнически разпоредби

Бизнес интереси на чуждестранни фирми, насочени към България, офертна информация

Back   HOME 29 юли 2003 г.