EU_logo.jpg (14809 bytes) phare_logo.jpg (14833 bytes)
ФАР, 2005/107-508
ДОБРИТЕ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРАКТИКИ И БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ

На 15 и 16 май 2006 г. Българската търговско-промишлена палата проведе в София двудневен международен семинар на тема” Добрите практики в селското стопанство и безопасността на храните”. Същият е част от дейностите, реализирани от БТПП по проект, финансиран по програма ФАР.

По време на семинара бяха представени Европейските принципи и регламенти за безопасността на храните и прилагането на Европейското законодателство у нас. Дискутираха се добрите практики при осигуряване безопасността на храните при производителя и в съответствие със стратегията на ЕС за превенция във веригата “от фермата до вилицата”.

Експерти от Италия, Холандия, Чехия и Полша направиха презентации и представиха своя опит при прилагането на добрите селскостопански практики в техните страни.

Всички материали от семинара ще намерите в тук.

Фотогалерия

Контакт за допълнителна инфорамция:
Дирекция ”Европейска интеграция и проекти”
Тел. 988 34 82
e-mail: projects@bcci.bg

Back   HOME 26 май 2006 г.