Икономическа делегация с германски фирми от федерална провинция Саарланд
29 юни 2009 г. от 9:00 ч. в гр. Стара Загора, хотел Верея, конферентна зала

Делегацията е организирана от Министерството на икономиката и науката на федерална провинция Саарланд/Германия и Центърът за производителност и технологии Саарланд в сътрудничество с фирма Сикос-ЮС ООД София.

Целта на мероприятието е да се установят преки контакти, да се обмени опит и да се обсъдят възможностите за сътрудничество между германски и български фирми и институции в различни браншове.

Приложения:

 

 

 

 

Back   HOME

18 юни 2009 г.