Българо-словенски бизнес форум

 
 
 
На 19 май 2009 год. по повод официалното посещение на президента на Словенската Република д-р Данило Тюрк Българската търговско-промишлена палата организира българо-словенски бизнес форум. В делегацията участваха 52 словенски фирми, които съпровождаха президента. Партньори от българска страна бяха над 70 представители на българския бизнес.

Натоварената бизнес програма по време на краткото посещение включи брифинг относно икономическата обстановка в България и условията за инвестиции, официална част с дейното присъствие на президентите на България и Словения и двустранни бизнес срещи.

Форумът бе открит от председателя на БТПП Божидар Божинов. Според него финансовата криза ще дойде и ще отмине, но топлите икономически отношения между България и Словения няма да се променят. Стокообменът през последните години бележи значителен ръст и възлиза на 336 млн.евро. В сферата на търговията и инвестициите България от 2002 г. е в обсега на полезрението на големите словенски компании и финансови и инвестиционни дружества. За периода 2000- 2008 г. преките словенски инвестиции в България възлизат на 159.8  млн.евро. г-н Божинов спомена и проблемите, които фирмите срещат при двустранните си контакти - обявената самолетна линия София – Любляна все още не функционира; трудности има при транзитно преминаване на стоки и хора през Словения /първа входна точка на ЕС от Хърватска/ - дълги опашки и изчакване на границата. Председателят на БТПП заяви, че се надява административните мерки по отношение на двустранния бизнес да бъдат облекчени.

В словото си към участниците в бизнес форума, президентът на Република България Георги Първанов посочи, че членството на България в ЕС, непосредствено след това на Словения е дало тласък в отношенията между двете страни с почти двукратното увеличение на стокообмена. Според него световната криза предполага още по-активни отношения и контакти между бизнеса на България и Словения. Президентът Първанов изтъкна и други причини за активизиране на икономическите връзки между България и Словения - традиционно приятелските отношения между двата народа, активния политически диалог, членството в ЕС, активната роля на двете страни в региона, готовността им и техните възможности да излязат със съвместни предприятия на нови пазари в други региони.

Държавният глава каза още, че страната ни е добро място за инвестиции заради политическата стабилност и предлага предсказуеми, последователни, прозрачни условия за бизнес.

Георги Първанов заяви, че България може да предложи на Словения да бъдат обсъдени възможностите за изграждане на междуфирмени производствени и търговски връзки, реализация на инвестиционни проекти и развитие на производствено сътрудничество. Туризмът е област, в която двустранното сътрудничество може да се задълбочи. Той каза още, че има добри примери за словенски инвестиции в България – в банковия сектор.

Трябва да се направи повече, в сферата на туризма съществуват големи възможности и те трябва да се използват, посочи от своя страна президента на Словения Данило Тюрк. Като друга възможност за сътрудничество той посочи сътрудничеството в областта на търговията. „Словения има опит в това отношение и може да предложи своя опит на България”, каза Тюрк.

Според него в момента на криза, трябва да се определят пътищата за в бъдеще и това е предназначението на този форум. Освен това трябва да се мисли дългосрочно, стратегически и амбициозно.

„България има големи перспективи и с двустранното сътрудничество, тези перспективи, трябва да запълни с добро икономическо съдържание”, посочи Тюрк. Днес е време за големи амбиции, посочи Тюрк.

Годишният стокообмен между двете държави би могъл да се увеличи от до половин милиард евро през следващите няколко години, каза президентът на Словения Данило Тюрк.

Сред сферите на двустранно сътрудничество той също посочи туризма, екологията, транспорта, енергетиката. Според словенския президент трябва да се предприемат и подпомагат енергийни проекти, които осигуряват енергийното бъдеще на Европа и утвърждаващи Югоизточна Европа в транзитен енергиен регион.

Участниците във форума имаха възможност да проведат неформални срещи с двамата президенти, след което получиха информация за икономическата среда в Словения и относно създадената през октомври 2008 год. Българо-словенска търговско-промишлена палата.

Най-важната част от форума – двустранните срещи протекоха с многобройни разговори за конкретни договорености в областите: металургия; транспорт и логистика; енергетика; строителство; недвижими имоти; телекомуникации; инвестиции; застраховане и финанси; производство на машини и оборудване; производство на моторни превозни средства; търговия с горива; интернет услуги; производство и дизайн мебели; търговия на едро и дребно и др.

Представяне на бизнес средата в Словения

 

 

Back   HOME

20 май 2009 г.