Работно посещение на млади предприемачи в Солун, 19 - 23 ноември 2008 г.

Българската търговско-промишлена палати работи по проект „КОМПИЙТ” от началото на 2007 г. Основната цел на проекта е да насърчи развитието на предприемачеството в региона и да създаде условия на младите предприемачи да разширят своите бизнес- контакти с партньори от Гърция и Турция. Проектът се реализира от Търговските палати на България, Гърция и Турция.

От 19 до 23 ноември т.г. ,в рамките на проект „КОМПИЙТ”, Българската търговско-промишлена палата, съвместно със Солунската търговско-промишлена палата организират работно посещение на 20 български млади предприемачи в Солун - Гърция.

Към българската група в Солун ще се присъединят 20 предприемачи от Измир – Турция и 20 предприемачи от Гърция.

По време на работното посещение, младите предприемачи ще имат възможност да обменят опит с колегите си от Гърция и Турция, да създадат нови бизнес контакти, както и да посетят Центрове в региона на Солун, предоставящи услуги и създаващи условия за развитието на предприемачеството. Ще бъдат посетени също гръцки компании, успешно управлявани от млади професионалисти.

Всички разходи по престоя в Солун-Гърция са за сметка на проект”КОМПИЙТ”, включително и транспорта до Солун и обратно.

Условията за участие в работното посещение са:

  • добро владеене на английски език;
  • кандидатът да бъде член на екип или да управлявя екип, които развива успешен бизнес;
  • да бъде току-що завършил висше образование и да желае да стартира собствен бизнес;
  • да не бъде по-възрастен от 38 години.

Кандидатите, които желаят да бъдат включени в работното посещение следва да попълнят приложената регистрационна карта и да я изпратят в срок до 31 октомври 2008 г. в БТПП, Дирекция „Европейска интеграция и проекти”, e-mail: mtancheva@bcci.bg, факс 02 /8117 411.

5.11.2008 г. - Списак на одобрените кандидати за работно посещение Солун 19-23 ноември 2008. БТПП ще информира персонално класиралите се кандидати по e-mail.

 

Back   HOME

5 ноември 2008 г.