Семинар "Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд"

  На 30 юни и 1 юли 2008 , в Българската търговско-промишлена палата в зала „А” на Палатата, ул. Искър № 9 гр. София , ще се проведе семинар-обучение в рамките на поредицата семинари по “Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд”.

  Предварителна програма:
  Лектор:
  дмн Станка Николова, ИА”Главна инспекция по труда” - София

  Теми:

  • Държавна политика,нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на ЗБУТ.
  • Система за управление на здраве и безопасност.
  • Оценка и анализ на професионалните рискове.
  • Трудов травматизъм.
  • Изисквания за подбор, обучение, квалификация и информираност на работещите в областта и здравето при работа

  Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта на e-mail: bcci_projects@bcci.bg, или факс: (02) 8117 411, можете да използвате и on-line регистрация.

  За допълнителна информация:

   Дирекцие "Европейска интеграция проекти"
   Българска търговско-промишлена палата
   тел.: (02) 8117 556. 8117 416

 

Back   HOME

24 юни 2008 г.