Възможност за бизнес организации да повишат своите познания в областта на Европейското законодателство и да участват в работни посещения в Италия, Полша и Словения,
20 - 21 март, 2008 г.

Българската търговско-промишлена палата започва нов проект по програма “ Business Support Programme ” на ЕК, който е свързан с ок а зване на асистенция на България, Румъния, Турция и Харватия по внедряване на Европейското законодателство и ползване на «добрите практики» на страните – членки на ЕС с дългогодишен опит.

В тази връзка БТПП кани заинтересовани бизнес организации на презентацията на проекта, която ще се проведе на 20 март /четвъртък/ в сградата на БТПП на ул. Искър, 9, зала Б, от 13.30 до 16.00 ч. На 21 март /петък/ от 9.30 до 13.00 ч. експертите от Италия, Полша и Словения са на разположение на всички интересуващи се за индивидуални срещи и идентифициране на проблемите, свързани с приложението на Европейските стандарти. Индивидуалните срещи ще подпомогнат и процедурата за селектиране на представителите на бизнес организации от България, които ще бъдат включени в обучения и работни посещения в страните- партньори на БТПП по проекта.

Проектът ще се реализира в рамките на 18 месеца, като основните дейности са насочени към повишаване капацитета на бизнес организациите по оказване съдействие на МСП за внедряване на Европейското законодателство и обмяна на опит със сродни организации чрез организиране на работни посещения в Италия, Полша и Словения.

Работният език на срещата е английски, тъй като задължително условие за участниците в обучението и обмяната на опит е да го ползват свободно.

Всички разходи по обучението и работните посещения в Италия, Полша и Словения ще бъдат за сметка на проекта.

Кратка анотация за дейностите по проекта и работна програма на английски език можете да прочетете тук .

Желанието за участие в срещата следва да потвърдите на тел.: (02) 988 34 82, 8117 553, или Е- mail : projects 1@bcci .bg, Дирекция „Европейска интеграция и проекти”, като посочите име на участника, длъжност, организация и телефон за контакт.

 

 

Back   HOME

14 март 2008 г.