Семинар "Европейски Структурни Фондове и Конкурентоспособност –
Управление на проекти и практическо упражнение"

На 11 и 12 октомври 2007г. Българската търговско – промишлена палата ще проведе семинар-обучение на тема „Европейски Структурни Фондове и Конкурентоспособност – Управление на проекти и практическо упражнение” в зала Б на БТПП, ул. Искър 9, гр. София.

Жжелаещите да вземат участие задължително да изпратят попълнена регистрационната карта на e-mail: projects1@bcci.bg, ecic@bcci .bg или факс: 02/ 987 32 09.

Програмата на семинара можете да изтеглите тук .

 

Back   HOME

3 октомври 2007 г.