Сътрудничество с Босна и Херцеговина в търговията, инвестициите и туризма

На 27 септември 2007 год. БТПП бе домакин на бизнес конференция и форум за Босна и Херцеговина. Официални гости бяха министърът на външната търговия и икономическите отношения на Босна и Херцеговина – Слободан Пухалац и министъра на икономиката и енергетиката на България – Петър Димитров.

Председателят на БТПП Божидар Божинов, като домакин на срещата, очерта общите интереси на двете страни в разгръщане на търговията между двете страни и в региона, двустранните инвестиции и туризма. Той подчерта, че стокообменът между двете страни за 2006 г. е 117 млн. евро, но статистиката за първата половина на 2007 г. показва намаление с 50%.

Според министър Димитров страните могат да сътрудничат по отношение на европейската интеграция – България като страна член, а Босна и Херцеговина като страна, в процес на преговори за бъдещо членство в Евро съюза.

Министър Пухалац отбеляза, че Босна и Херцеговина има добре развита дърводобивна и дървообработваща промишленост, металообработване, машиностроене и търговия и това са областите в които вече сътрудничи с България, но има потенциал в туризма и транспорта.

В бизнес делегацията, организирана от Външнотърговската палата на Босна и Херцеговина участваха 18 представители на бизнеса от Босна и Херцеговина.

От българска страна участие взеха близо 30 предприемачи. Общите интереси, разисквани по време на двустранните срещи бяха в областите: метали и метални изделия, производство и търговия със специална продукция, военни изделия, сглобяеми къщи, добив на руди, боксит, проектиране и изграждане на зелени площи, транспорт и спедиция и др.

Министерството на икономиката и енергетиката на България представи външноикономическото сътрудничество между България и Босна и Херцеговина, представител на Агенцията за насърчаване на чуждестранните инвестиции на Босна и Херцеговина направи преглед на възможностите за участие в приватизацията на някои предприятия в балканската страна.

На 28 септември 2007 г. бизнес делегацията ще посети Пловдивския технически панаир и ще се срещне с представители на Пловдивската търговско-промишлена камара.

  • Възможности за инвестиране в БиХ
  • Приватизационни проекти в БиХ

  •  

    Back   HOME

    28 септември 2007 г.