Семинар “Как да разработим успешен и печеливш проект?”

Българската търговско-промишлена палата организира на 13 април 2007 г., в заседателна зала “ Б ” на БТПП, ул. Искър 9, гр. София, семинар-обучение на тема: “Как да разработим успешен и печеливш проект?”. Обучението е съпроводено с мултимедийна презентация.

На участниците ще бъде раздаден наръчник с указания за изготвяне на успешен проект.

Предварителната програма на семинара включва:

  • Представяне на типови проекти.
  • Структура на типов проект. Език на проекта – език на оценителя. Заглавие, резюме, основна цел, специфични цели, задачи на проекта. Примерни проекти.
  • Устойчивост на проекта. Практически насоки за описание. Инструменти за привличане на инвеститора: SWOT анализ, SMART анализ и др. Примерни проекти.
  • Финансова схема на проекта. Бюджетиране. Легални трикове за финансова рамка. Примерни проекти.

Моля, желаещите да вземат участие да изпратят попълнена регистрационната карта,
проложена тук на e-mail: bcci_projects@bcci.bg
или факс: 02/ 987 32 09 - БТПП

Срок за потвърждение: 12 април 2007 г.

 

 

Back   HOME

3 април 2007 г.