Покана за участие в семинар –обучение
Практически насоки за кандидатстване по Програма ФАР „Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия” –фаза II

Back    HOME 23 януари 2007 г.