ПолигонГруп

Обща информация

В изпълнение на сключения договор между БТПП и „Полигон груп” ЕООД е стартиран съвместен проекта с работно название „Трейднет“. Основните цели на проекта са фокусирани върху:

 • Изграждане и предоставяне на среда и инструменти за създаване и управление на бизнес-контактите между стопанските субекти;
 • Съдействие за развитие и улесняване на електронната търговия между фирмите, като особено внимание ще бъде отделено на малките и средни предприятия, които чрез БТПП ще получат уникален шанс да представят себе си и своите продути пред света;
 • популяризиране внедряването на международните стандарти на GS 1, ползвани в националната и международната електронна търговия.

За реализиране на целите бе разработен Интернет портал, наречен EСomGrid (Electronic Commerce Grid – Мрежа за електронна търговия).

Ползи и предимства за българските фирми от включването им в портала:

 • възможност за пряк достъп до международните пазари;
 • включени основни данни за статута им и детайлни данни за произвежданите/търгувани продукти;
 • за МСП, възможност за представяне и реклама на продуктите/услугите им, без влагане на допълнителни разходи за това, вкл. и за създаване на собствен уеб сайт, както и лесно намиране на партньори;
 • порталът ще осигури условия за директна връзка между фирмите и ще улесни партньорските контакти между тях. Чрез него всяка фирма ще може сама да изпраща информация и съобщения насочена/и към:
  • фирми, присъединени към създадена от нея т.нар.общност от бизнес партньори;
  • към фирми по изготвен от нея списък – селектирани по нейни собствени критерии;
  • света.
 • фирмите ще могат сами да управляват процесите, свързани с поръчка и доставка на стоки или услуги;
 • те ще могат сами, в реално време да включват свои нови продукти или да премахнат такива, които вече са отпаднали от производството им, т.е. сами да поддържат актуалното състояние на предлаганите стоки/услуги.

БТПП ще осигури пълно обслужване на фирмите за включването им в портала, чрез пакет от услуги, който ще включва:

 • въвеждане на данни за фирмен профил от оператор на Палатата,
 • описание на продуктите/услугите;
 • заснемането им,
 • измервания в специално оборудвана лаборатория на БТПП или на място в предприятието;
 • данни за вида, начина и габаритите на опаковката;
 • консултации по GDSN (глобалната мрежа за синхронизиране на данните) стандарти, което е изключително важно за осъществяване на международната търговия;
 • превод на информацията на английски език.

В момента е готова първоначална версия на портала. БТПП предварително е включила в нея базова информация за 6475 фирми (наименование, адрес, комуникации, бизнес-дейност). Към тази информация се добавя детайлна информация за продуктите, произвеждани от фирмите и/или услугите предоставяни от тях, като по този начин порталът ще отговори на повишените изисквания на предприемачите и ще подпомогне установяването на бъдещи партньорски отношения между тях.

В настоящия момент регистрацията в портала е безплатна.

След влизане в действие на окончателната му версия, услугите ще се предоставят на абонаментен принцип. За членовете на БТПП са предвидени отстъпки от цената: 10% за асоциираните членове и за членовете на GS 1 България и 20% - за преките членове на Палатата.

Достъп до Интернет портал EСomGrid  www.ecomgrid.com).