ТОП 1500+ Фирми, класирани по стойността на нетните приходи от продажби през 2014 година

ТОП 1500+ е динамична класация, при която фирмите са класирани по максимална стойност на нетните приходи от продажби през 2014 година.

КЛАСАЦИЯТА можете да видите тук: http://www.bcci.bg/top1500/indextop_2014.php

Всяка фирма, независимо дали е член на БТПП, може да провери самостоятелно своето място. Достатъчно е само да въвете името на фирмата и размера на нетните приходите от продажби на фирмата за 2014 г. (в хил. лв.) и да натиснете бутона "Класирай ме".

Неучаствалите до сега в ТОП 1500 могат да въведат своите данни и да бъдат включени там трайно. Необходимо е единствено да изпратят в БТПП счетоводния баланс и отчета за приходи и разходи за 2014 г.

Минималната стойност на приходите от продажби в "ТОП 1500+" е 1 247 хил. лв., а максималната – 4 131 798 хил. лв

За връзка с БТПП: Отдел „Икономически анализи”, ул. Искър № 9, София,  email: ikontr@bcci.bg, ikan@bcci.bg