УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За нас е изключително удоволствие за 15-та поредна година да Ви поканим да участвате в класацията на Българската търговско-промишлена палата – "ТОП 100", 2013 г. "Фирми, водещи в икономиката на България”.

Традиционно и през тази година ще покажем най-успешните компании в България, които при трудностите продължават да се развиват, да бъдат гъвкави, иновативни и ефективни, и постигат забележителни резултати.

Възможност за участие в класацията има всяко предприятие, което попълни следните данни (Необходими данни за участие в ТОП 100) или ни изпрати годишния финансов отчет за 2012 до 31.07.2013 г. В изданието на БТПП ще бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании в три отделни класации.

Предлагаме и възможност на фирмите да публикуват рекламни материали в "ТОП 100", 2013 г., независимо дали ще участват в класирането. Рекламата в изданието на БТПП е ценна възможност за популяризиране на Вашата фирма, привличане на повече клиенти и бизнес партньори, насочена към селектирана аудиторията от България и целия свят. „ТОП 100” се изготвя на български и английски език и се разпространява при посещения на чуждестранни фирми и делегации в България, при огранизирани български делегации в чужбина, до 200 търговски палати по света, членовете на Европалати (47 европейски палати, а чрез тях до 1400 регионални палати), членовете на Асоциацията на световните търговски центрове и др.

Подробности за условията за реклама, можете да намерите в поръчката за реклама. Предишните три издания на класацията на БТПП можете да разгледате: "ТОП 100", 2012 г., "ТОП 100", 2011 г., "ТОП 100", 2010 г.

Класирането на фирмите в изданието на БТПП се основава на обективни данни: официалните годишните финансови отчети и според критерии, доказани в практиката като показатели за динамичност и рентабилност:

  • Изменение на нетните приходи от продажби 2012/2011 г.
  • Печалба на 100 лв. собствен капитал през 2012 г.
  • Печалба на 100 лв. приходи от продажби през 2012 г.

За повече информация не се колебайте да ни потърсите: Александър Димитров, Олга Чугунска, тел: 02/8117 410, 02/8117 411, e-mail: ikontr@bcci.bg, ikan@bcci.bg.

Вярваме, че като показваме добрите примери в различните области на икономиката, добринасяме за изграждане и утвърждаване на позитивния имидж на страната ни в международен план.

С изданието "ТОП 100", 2013 г. "Фирми, водещи в икономиката на България", БТПП ще отдаде своите признания към усилията на тези компании, които дават своя мотивиращ пример за българското предприемачество..

С УВАЖЕНИЕ

ЦВЕТАН СИМЕОНОВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА БТПП

Класация ТОП 1500 на фирмите през 2012 г.