За контакти:
  Библиотека на БТПП
  ет. 3, ст.310
  ул. Искър, 9
  София 1058
  тел. (02) 8117 493, 8117 400
  E-mail: libr@bcci.bg