Тарифа за арбитражните такси и разноски

Цена на иска (BGN) Арбитражна такса (BGN)
до 1 000 400
от 1 001 до 10 000 400 + 4% за сумата над 1 000
от 10 001 до 100 000 760 + 3.8% за сумата над 10 000
от 100 001 до 500 000 4 180 + 3.2% за сумата над 100 000
от 500 001 до 1 000 000 16 980 + 2% за сумата над 500 000
над 1 000 001 26 980 + 1% за сумата над 1 000 000


Въведете цената на иска в BGN:

Изчислена арбитражна такса (BGN): Моля въведете цена на иска
Изчислена арбитражна такса в EUR:
при курс 1 EUR = 1.95583 BGN