АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД

ЕИК/БУЛСТАТ: 175155346
Номер в БТПП: 0000146349

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1000 София
ул. Неофит Рилски, 46

Комуникации:

телефон: (02) 980 05 56
факс: (02) 980 05 57
E-mail: office@arteks.net, v.mirianova@arteks.net
Web site: www.arteks.net

Предмет на дейност по регистрация:

проектиране, инженеринг, строителство, сделки с недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, посредничество, търговско представителство и агентство в страната и чужбина, хотелиерска дейност, ресторантьорство, изграждане и стопанисване на кафетерии и заведения за обществено хранене, международен и вътрешен туризъм, транспортна дейност в страната и чужбина с лек, лекотоварен и товарен транспорт, изграждане и стопанисване на бензиностанции и центрове за сервиз, търговия с оборудване, машини и съоръжения, организиране на търгове, маркетингова, рекламна, издателска и продуцентска дейност /без кино и печат/, търговия с произведения на изкуството, изработване на проекти за вътрешно-архитектурно оформление, интериор и дизайн, организиране на симпозиуми, консултантска дейност, както и всякаква друга дейност, незабранена със закон.

Представители по регистрация: