ЕЛИЙОС ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 175158684
Номер в БТПП: 0000154823

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1517 София
ул. Самуилец, 3

Комуникации:

телефон: (02) 847 32 20
факс: (02) 945 53 19
E-mail: eliios@abv.bg

Предмет на дейност по регистрация:

Изработване на електрически инсталации в жилищни и промишлени сгради, изработка на ел. табла, настройка и пускане на ел. съоръжения, както и всякакви други дейности, които не са забранени от закона или от друг нормативен акт от българското законодателство.

Представители по регистрация: