ГРИЙНЛАЙФ ЕАД

ЕИК/БУЛСТАТ: 175179187
Номер в БТПП: 0000154812

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1407 София
ул. Златен рог, 20-22, ет. 7

Комуникации:

телефон: (02) 962 65 70
факс: (02) 862 82 13
E-mail: spetrov@greenlife.bg
Web site: www.greenlife.bg

Предмет на дейност по регистрация:

Посредничество при сделки с недвижими имоти, строителство, покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, продажба на стоки от собствено производство, търговско представителство и търговско посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, вътрешен и международен транспорт, стоков контрол, сделки с интелектуална собственост, ресторантьорство, хотелиерски, туристически, рекламни, импресарски или други услуги, покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, както и всяка друга дейност, незабранена от закона.

Представители по регистрация: