ВЕСТ АВ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 130545790
Номер в БТПП: 0000154803

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1220 София
ул. Александър Михов, 17

Комуникации:

телефон: (02) 836 10 42
факс: (02) 836 10 42
E-mail: vest@abv.bg

Предмет на дейност по регистрация:

Проучване, проектиране, инвестиране и изпълнение на строително-монтажни и инженерингови работи в страната и чужбина, производство, внос и износ на строителни материали, изделия, конструкции, машини, съоръжения и други, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел тяхната препродажба, вътрешно и външнотърговска дейност в страната и чужбина, производство и покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид в страната и чужбина, продажба на стоки и услуги от собствено производство, търговско представителство и посредничество, комисионни, спедиционни и превозни сделки, складови сделки, както и извършването на други сделки и предоставяне на услуги, незабранени от закона, считани за търговски съгласно чл. 1 от Търговския закон.

Представители по регистрация: