ВИКИНГ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 131124011
Номер в БТПП: 0000154797

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1330 София
бул. Христо Ботев, 71

Комуникации:

телефон: (02) 987 15 22
факс: (02) 987 15 22
E-mail: viking.ingenering@abv.bg

Предмет на дейност по регистрация:

Проектиране и инженерингова дейност-строително-монтажни работи в страната и чужбина, производство на строителни елементи и материали, вътрешно и външнотърговска дейност, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, дейност по производство на осветителни тела за битово и промишлено предназначение, производство на обков за дървена, алуминиева, пвц и метална дограма, внос, износ и спедиция на детайли и готова продукция, свързани с производствената дейност, сделки с недвижими имоти и терени, с цел изграждане на промишлени предприятия, транспортно- спедиторски услуги, както и други незабранени от българското законодателство дейности.

Представители по регистрация: