ВЕЧНА-Р ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121096738
Номер в БТПП: 0000154796

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1606 София
ул. Даскал Манол, 1, вх. 6

Комуникации:

телефон: (02) 953 10 38, 952 10 43
факс: (02) 953 10 38
E-mail: vechna93@abv.bg
Web site: www.vechna-r.com

Предмет на дейност по регистрация:

Строителство, проектиране и продажба на недвижими имоти, вътрешна и външна търговия, посреднически услуги, комисионна, спедиционна и превозна дейност, представителство и посредничество и всяка друга търговска дейност, която не е забранена изрично със закон.

Представители по регистрация: