ФИНА 5 ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121147182
Номер в БТПП: 0000154790

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1404 София
ул. Твърдишки проход, 23, ет. 9, офис 33

Комуникации:

телефон: (02) 818 40 77
факс: (02) 818 40 82
E-mail: fina5@fina5.com
Web site: www.fina5.com

Предмет на дейност по регистрация:

Проучване и проектиране на всякакъв вид сгради и строителни съоръжения, организиране на цялостното им изграждане, ремонт и поддръжка на същите, производство на изделия за строителството, обзавеждане и допълващите ги дейности и стоки за бита и пласирането им, селскостопанска дейност за производство и пласиране, туристически услуги, хотелиерство и ресторантьорство, кафетерия, посредническа дейност, комисионерство и консигнация, автотранспортни и таксиметрови услуги, реекспорт, рекламна дейност, внос и износ, изработка, монтаж и поддръжка на ел. инсталации, както и всички останали незабранени от закона дейности.

Представители по регистрация: