СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ-ИНВЕСТ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 130440370
Номер в БТПП: 0000024107

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1113 София
Бул. Драган Цанков, 31а, вх. 1, ет. 3, ап. 2

Комуникации:

телефон: (02) 931 19 46
факс: (02) 931 06 14
E-mail: stroiinjenering_invest@abv.bg

Предмет на дейност по регистрация:

Рекламна дейност, външна, вътрешна, комисионна, консигнационна, разносна, експортна, реекспортна търговия, представителство, посредничество, транспортни, битови, туристически услуги, производствена дейност, строителство и проектиране на сгради и инженерни обекти, извършване на всички видове дейности, които не са забранени от закона - в страната и чужбина.

Представители по регистрация: