ТЕРАЗИД ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 121057660
Номер в БТПП: 0000146881

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Искър
1528 София
ж.к. Гара Искър, 5004-та, 5

Комуникации:

телефон: (02) 979 99 71
факс: (02) 979 99 70
E-mail: office@terazid.com
Web site: www.terazid.com

Предмет на дейност по регистрация:

Производство и търговия с промишлени, потребителски и селскостопански стоки, проучване, проектиране, строителство, търговия на едро и дребно със строителни материали, вътрешно и външнотърговска дейност, внос и износ, реекспорт, бартерни и други външнотърговски сделки, транспортна и спедиторска дейност, предприемачество, комисионерство, посредничество, представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, ноу хау, както и всяка друга дейност незабранена от закона.

Представители по регистрация: