ИНТЕРГАМА ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 831630962
Номер в БТПП: 0000026547

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Триадица
1463 София
бул. Витоша, 62, вх. Б

Комуникации:

телефон: (02) 931 15 56; 931 44 87
факс: (02) 931 15 05
E-mail: integrama@b-trust.org

Предмет на дейност по регистрация:

Строителство, предприемачество, инженерингова дейност, покупка на стоки или други вещи с цел тяхната препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, производство и продажба на всякакъв вид стоки и изделия, комисионна, спедиционна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, лизингова дейност, рекламна, импресарска дейност, туристическа дейност, програмна-ноу-хау, софтуер, хардуер, бартерни сделки, компенсационни и ликвидационни сделки, лицензионна дейност, хотелиерска дейност, както и всякакъв род дейности и услуги в рамките разрешени от закона.

Представители по регистрация: