ИЗОЛА-ПЕТРОВ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 831537045
Номер в БТПП: 0000036588

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Нови искър
1592 София
кв. Чепинци, ул. Стара планина, 64

Комуникации:

телефон: (02) 996 25 22
факс: (02) 996 25 50
E-mail: office@izola-petrov.eu
Web site: www.izola-petrov.eu

Предмет на дейност по регистрация:

Изпълнение на проучвателно-проектни и строително-монтажни работи, изпълнение на проектиране и извършване на взривни работи, изпълнение на всякакви строителни изолации, автотранспортна и сервизна дейност, маркетингова и лизингова дейност, изкупуване и търговия с промишлена и селскостопанска продукция, агентство и посредничество, както и всяка друга дейност незабранена със закон.

Представители по регистрация: