МИКО КОНСУЛТ ООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 030229083
Номер в БТПП: 0000033817

Адресни данни по седалище:

област София - град, община Столична
1000 София
ж.к. Белите брези, ул. Нишава, 60

Комуникации:

телефон: (02) 859 91 53; 859 11 84
факс: (02) 859 51 20
E-mail: miko-consult@netplus.bg
Web site: www.mikoconsult.com

Предмет на дейност по регистрация:

Инвеститорска, проектантска, строителна и предприемаческа дейност и всякакви сделки и действия с недвижима собственост и вещни права; агентство и представителство на местни и чуждестранни лица; организиране на офиси, административни, правни (без процесуално представителство), икономически и счетоводни услуги; производство и търговия със стоки за бита и човека, за които няма законова забрана; внос, износ и всякаква друга стопанска дейност, която не е забранена със закон.

Представители по регистрация: