ИЛСТРОЙ ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 817086759
Номер в БТПП: 0000039888

Адресни данни по седалище:

област Габровска област , община Габрово
5300 Габрово
ул. Генерал Николов, 13

Комуникации:

телефон: (066) 2 90 28
факс: (066) 2 54 66

Предмет на дейност по регистрация:

Проектиране, строеж и обзавеждане на жилища с цел продажба, търговска дейност в страната и чужбина, внос, износ, реекспорт, производство на всички видове разрешени стоки, комисионна, спедиционна, превозна, складова дейност, търговско представителство и посредничество, предоставяне на всички видове разрешени услуги, вкл. строителни, транспортни, счетоводни и други.

Представители по регистрация: