Заедно на европейския пазар
Back   HOME
 

  

Контакти

Дирекция „Международно сътрудничество и международни организации”
Александър Божилов, експерт, тел.: (02) 8117 421, e-mail: irelations@bcci.bg