Project Accessibility for Leisure in Life now
Back   HOME
LogoProject_Allnow.jpg
 

  

Контакти

Отдел „Европейски иновационен и информационен център
Българска търговско-промишлена палата
гр. София, ул. „Искър“ 9
тел: +359 2 81 17 505/515/525
www.bcci.bg      een.ec.europa.eu