Начало
Мероприятия:

Тема: Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021

Дата: 28-09-2021

Организатор: Българска търговско-промишлена палата

Анотация:

       УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Българска търговско-промишлена палата, Съветът по инвестиции към БТПП и Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организират международна конференция на тема Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021” в периода 28 – 29 септември т.г. Събитието ще се проведе в София Хотел Балкан.

Отчитайки големия интерес на бизнеса към представените презентации на участниците по време на първото издание, през настоящата година организаторите имат за цел да помогнат на предприемачите, с акцент за малките и средни предприятия да получат полезна информация за възможностите за развитие чрез различни финасови и инвестиционни инструменти. Целта е да повишим финансовата и инвестиционна култура на  предприемачите.

Финансиращите институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори, участващи в мероприятието ще могат отново да представят своите продукти насочени към малките и средни предприятия. Улеснената финансовата подкрепа за предприемачите за повишаване тяхното бъщето развитие и инвестиционна дейност дава възможност за внедряване на нови продукти и услуги, подобряване на бизнес процесите и разширяване  достъпа и излизането на нови пазари.

Настоящото приемете като покана към Вас за посещение на събитието.

Събитието е безплатно с предварителна регистрация.

https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/29

 

За допълнителна информация:

БТПП: Маргарита Дамянова – 0888 575 260, email: bcci.centre@bcci.bg Милен Моллов – 0883 488 602, email: fairs1@bcci.bg        

 

Информация
Програма
Регистрация