Начало
Мероприятия:

Тема: Участвайте в безплатни бизнес срещи в рамките на събитието „Хоризонт Европа – Клъстер 3 - Гражданска сигурност за обществото

Дата: 05-05-2021

Организатор: Enterprise Europe Network

Анотация:

Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата има удоволствието да покани всички организации, които имат интерес да участват с проектни предложения по програма Хоризонт Европа, клъстер 3 с тематична област „Гражданска сигурност за обществото“, да участват във виртуалното брокерско събитие, което ще се проведе на 5 и 6 май т.г.

На 5 май в сутрешната сесия ще се проведе и информационен ден (на испански език), на който ще се дискутира следващата покана по направлението клъстер 3 на програма Хоризонт Европа с  тематична област „Гражданска сигурност за обществото“. Ще бъдат обсъдени новостите и ще бъдат дадени съвети относно самите поканите и разписването на проектните предложения.

На 5 май, по време на следобедната сесия, и на 6 май ще бъде предоставена възможност за провеждане на предварително уговорени двустранни срещи с цел намиране на международни партньори за следващата покана по споменатото направление. Основната цел на събитието е да се създаде възможност за срещи на различни организации, които са активно ангажирани в областта на сигурността да сформират съответните консорциуми.

Основни теми на събитието*:

  • Борба с престъпността и тероризма
  • Управление на границите
  • Повишена киберсигурност
  • Устойчиво на бедствия общество
  • Подкрепа за изследвания и иновации в областта на сигурностт

* Тези теми може да бъдат актуализирани в официалната покана за представяне на проектни предложения.

Побързайте да се регистрирате от линка: https://cluster3he.b2match.io/. В процеса на регистрация, моля посочете за Ваш Support office: BG- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Полето „Marketplace Itmes“ следва да бъде попълнено с информация, от която да е видно какво партньорство (продукт/услуга) предлагате или търсите. Може да разгледате профилите на участващите фирми, да заявявате или отхвърляте покани за срещи.

Ако имате въпроси или се нуждаете от съдействие, моля свържете се с:
Enterprise Europe Network,
Българска търговско-промишлена палата
Тел:  02/ 8117 505/515/525
Е-mail: een@bcci.bg  

 

 

 

 

 

Информация
Програма
Регистрация