Начало
Мероприятия:

Тема: Семинар на тема „Бизнес модели на кръговата икономика и зелено предприемачество”

Дата: 18-04-2019

Организатор: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата (БТПП) Ви кани да участвате в семинар на тема „Бизнес модели на кръговата икономика и зелено предприемачество”, организиран в рамките на проект MOVECO”, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020. Семинарът ще се проведе на 18 април 2019 г., 11:30 ч., зала „Б“, БТПП, ул. Искър № 9, гр. София.

Целта на семинара е да бъдат представени различни бизнес модели на кръговата икономика, добри практики и успешни примери за зелено предприемачество. Участниците ще бъдат запознати с предимствата на кръговата икономика и ползите за предприятията от въвеждането на този модел, сред които са значително намаляване на производствените разходи, повишаване на конкурентоспособността и опазване на околната среда.

По време на събитието ще бъде отчетен и постигнатият напредък в изпълнението на проект MOVECO, който цели да насърчи прехода на МСП от линейна към кръгова икономика в страните от Дунавския регион. Специално внимание ще бъде обърнато на създадената в рамките на проекта онлайн платформа, разработените инструменти за кръгова икономика и провежданите от БТПП пилотни обучения за фирми, желаещи да приложат работни практики, съобразени с идеите на кръговата икономика.

Платформата предлага набор от инструменти, предназначени за въвеждане на принципите на кръговата икономика от МСП. Освен това платформата съдържа виртуален пазар, който предоставя на заинтересованите организации възможността за обмен на материали, ресурси и продукти за повторна употреба. Потребителите на платформата могат да се възползват от възможността за регистрация във виртуалния пазар, което ще спомогне за създаване на нови партньорства с компании и научно-изследователски организации в Дунавския регион, активни в областта на кръговата икономика.

Приложено ви представяме програма и регистрационна форма. Моля да потвърдите Вашето участие в срок до 16 април 2019 г. (вторник) като попълните регистрационната форма и я изпратите на e-mail: projects4@bcci.bg Участието в събитието е безплатно. За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти”, тел.: 02/8117 431; 02/8117 556; 02/8117 553.

Предварително Ви благодарим за проявения интерес!

 

Информация
Програма
Регистрация