Начало
Мероприятия:

Тема: Представяне на български инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори в Италия

Дата: 10-10-2019

Организатор: Съвет по инвестиции, БТПП

Анотация:

Представяне на български инвестиционни проекти пред потенциални инвеститори в Италия

 

Съветът по инвестиции към Българската търговско-промишлена палата организира инвестиционен семинар на 10 октомври 2019 г. в гр. Милано, Италия.

Целта на събитието е представяне на инвестиционните възможности в България – обща икономическа среда, преимущества, приоритетни сектори и области за инвестиции, както и конкретни проекти в България, търсещи инвеститори.

В семинара ще вземат участие: инвеститори, фондове, банки, фирми, компании за управление на активи, финансови консултанти и др. от Италия.

Във връзка с предстоящото събитие, Съветът за инвестиции при БТПП отправя ПОКАНА за представяне на реални инвестиционни проекти в България, които да бъдат обявени по време на семинара в Италия. Препоръчително е информацията за проектите да съдържа: кратко представяне на английски език, обосновка на проекта, размер на търсената инвестиция (дялов капитал и/или дълг), предлаган дял от бизнеса, финансови прогнози, пазари, необходими ресурси за развитие на проекта /човешки, материални, пазарни, финансови/, ROI, контакти.

Моля, изпращайте информацията на e-mail: g.dimitrova@bcci.bg, tomov@intrac-investment.com

При необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Габриела Димитрова, секретар на Съвета за инвестиции към Българската търговско-промишлена палата, тел.: 02 8117 489 или Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП, тел.: 0899 707475

 

Информация
Програма
Регистрация