Начало
Мероприятия:

Тема: КОНКУРС ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИ БИЗНЕС ИДЕИ В СФЕРАТА НА АГРОПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

Дата: 23-12-2018

Организатор: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Анотация:

Българската търговско-промишлена палата ви уведомява, че на 20 ноември 2018г. стартира конкурс за електронно подаване на бизнес идеи с краен срок 23 декември 2018г.  Проявата е част от изпълнението на дейностите по проект AGROINNOECO, който се реализира с финансовата подкрепа на транснационална програма „Балкани – Средиземно море“.  Основната цел на проекта е да подпомогне предприемачи и стартиращи малки фирми да реализират идеите си в реални бизнес планове.

Бизнес идеите трябва да са в сферата на селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост, агро и биотехнологиите, селския туризъм и други сектори от агро бизнеса. Критериите за оценка ще обхващат иновативност на идеята, компетенции на екипа, приложимост и устойчивост на пазара. Желаещите да участват трябва да попълнят кратка електронна форма на английски език, в която да опишат идеята, силни и слаби страни, иновативен характер и пазарна ниша, където искат да се реализират.

Петнадесет от кандидатите с одобрени проектни идеи ще ги доразвият в устойчиви бизнес планове по време на предвидените обучения и менторство по предприемачество в периода януари – март 2019 г. Участниците ще имат възможност да представят своите готови бизнес планове сред инвеститори, бизнесмени и венчър фондове в планираното международно изложение за трансфер на технологии в гр. Патра, Гърция през април 2019 г. Всички разходи по пребиваването на участниците в Гърция ще бъдат за сметка на проекта!

Кандидатстването е достъпно ТУК. Моля изпратилите проектна идея да информират БТПП на е-mail: projects2@bcci.bg. За допълнителна информация: Дирекция „Европейска интеграция и проекти“, тел.: 02/8117 556

Приложение: Кратка информация за проекта

 

Информация
Програма
Регистрация