Начало
Мероприятия:

Тема: Представяне на иновативни бизнес идеи по проект SEEWBAN

Дата: 12-12-2018

Организатор: Дирекция "Европейска интеграция и европейски проекти", БТПП

Анотация:

Във връзка с осъществявания с участието на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) проект SEEWBAN, който цели да насърчи инвестициите в женското предприемачество чрез изграждане на мрежа от жени „бизнес ангели“ в Югоизточна Европа.

Българската търговско-промишлена палата желае да Ви покани да участвате в „пичинг“ събитие, насочено към жени предприемачи и „бизнес ангели”. „Пичинг“ събитието ще се състои на 12 декември 2018 г. и ще предостави възможност на жени предприемачи да представят своите бизнес идеи пред инвеститори и да договорят евентуално финансиране или друг вид съдействие от страна на присъстващите „бизнес ангели“.

Представените бизнес идеи трябва да привлекат инвестиции от страна на „бизнес ангели“ в размер на 157 500 евро, като за целта ще бъдат подписани писма за намерение за инвестиция между участващите „бизнес ангели“ и жени предприемачи. В тази стойност ще бъдат отчетени и вложените от „бизнес ангелите“ време и усилия за менторство и консултации, съпътстващи инвестиционния процес.

В случай че имате иновативна бизнес идея и искате да я представите, моля в най-кратък срок да заявите интереса си на ел. поща projects3@bcci.bg като изпратите попълнена Регистрационна картаЖелаещите да участват в събитието следва да изпратят презентациите си в срок до 10.12.2018 г.

Уверени сме, че Вашето участие ще допринесе за развитието на женското предприемачество в България.

Приложения:

Кратко описание с основните изисквания относно размера и съдържанието на презентациите 

Програма

Информация
Програма
Регистрация