Начало
Мероприятия:

Тема: Частично поети разходи! Възможност за МСП от ЕС да участват в двуседмично обучение "Get Ready for Japan" през май 2019г.

Дата: 31-01-2019

Организатор: EU-Japan Centre

Анотация:

Двуседмичната обучителна програма "Get ready for Japan" предлага на мениджърите от ЕС уникалната възможност да разберат повече както за културните, така и за икономическите аспекти, които характеризират бизнес и технологичните достижения на Япония. Инициативата „Get ready for Japan“ има за цел да предостави на предприемачи от ЕС експертен опит и познания. Програмата постоянно се усъвършенства, за да отговори на актуалните нужди на бизнеса.

Обучението е фокусирано върху управлението на бизнеса и се състои от комбинация от лекции, казуси, ролеви игри и фирмени посещения. То е предназначено да подпомогне участниците да придобият задълбочена информация за реалните условия на японския пазар чрез практически анализи и изследвания. Участниците ще имат възможност да участват в упражнения за водене на преговори, ролеви игри и обсъждане с японските мениджъри на методите за вземане на решения в Япония.

По време на двуседмичната програмата участниците ще имат възможност да участват и  в В2В среши с потенциални бизнес партньори от Япония.

Целта на мисията в Япония е:

  • мениджърите да придобият широко разбиране за японската бизнес среда, бизнес практики и личната комуникация в японски стил. То би помогнало на ръководители на фирми от ЕС да намерят начини за успешен бизнес чрез партньорски взаимоотношения;
  • да осъзнаят процеса на взимане на решения в японските компании и следователно да придобият по-добро разбиране за техния стил и йерархия при преговорите
  • да даде възможност на мениджърите да укрепят отношенията си с настоящите си японски клиенти и да улеснят контактите си с бъдещите такива.

Броят на участниците в програмата е ограничен и следователно ще се проведе процес на подбор между всички получени кандидатури до крайния срок.

Повече информация и формуляр за кандидатстване можете да намерите на:

https://www.eu-japan.eu/events/get-ready-for-japan-training-programme

Дати на обучение: 20-31 май 2019 г.

Краен срок за кандидатстване: четвъртък, 31 януари 2019 г.

Разноски:

Всички участници покриват пътните си разходи до и от Япония, както и дневните разходите, така и настаняването в хотел

Центърът ЕС-Япония покрива всички разходи, свързани с обучението, като например таксите за лектори, наем на помещения, трансфери за посещения на фирми и т.н. за участниците от МСП.

Участниците от МСП трябва да платят депозит от € 1200, за да гарантират присъствието на всички срещи, семинари и посещения на фирми. Този депозит се възстановява в рамките на 8 седмици след мисията и след попълване на въпросника след събитието.

Участниците от фирми, които не са МСП плащат такса за обучение в размер на 1200 евро, покриваща всички разходи, свързани с обучението.

Невъзможността за плащане на депозита / вноската до крайния срок, определен от Центъра, може да доведе до оттегляне на поканата за участие в обучението.

Ако по някаква причина участникът не може да заеме потвърденото си място, вноската не може да бъде възстановена.

ВАЖНО: Участниците от МСП получават безвъзмездна финансова помощ в размер на 1200 EUR, но отсъствията по време на обучението могат да доведат до удръжки в размер на 100 EUR / ден.

Информация
Програма
Регистрация