Начало
Мероприятия:

Тема: семинар "ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ"

Дата: 29-11-2018

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване и PwC

Анотация:

Българска търговско-промишлена палата съвместно с  Прайсуотърхаус Купърс Българя, организира семинар на тема: 

ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ

Семинарът ще се проведе на 29 ноември 2018г. в сградата на БТПП,  Зала Б  от 9.00 до 13.00ч.

Лектор ще бъде Елизабет Сиди, старши съветник данъчни услуги в PWC Bulgaria. Елизабет Сиди е част от данъчния екип на PwC от 2012 г. с опит в сферата на корпоративното и международно данъчно облагане, прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, проекти по структуриране, и др. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и Магистър по Европейско Право (LLM) от King’s College London, UK.

Нови епизоди и нови регулации - скоро и в българското данъчно законодателство

Нови данъчни правила в ЕС се очаква да засегнат широк кръг лица в България. Част от правилата трябва да се прилагат от 1 януари 2019 г., други трябва да се имат предвид и сега.

 Теми:

1Облагане на Контролирани чуждестранни дружества по Директива на ЕС срещу практиките за избягване на данъци (ATAD)

  • Критерии за контролирани чуждестранни дружества на български компании, облагане в България
  • Статус и срокове за въвеждане в ЗКПО

2. Задължително докладване на трансгранични агресивни данъчни схеми – нов режим в ЕС (Директива DAC 6)

  • Представяне на режима, приложими срокове
  • Кого засяга и кой ще докладва
  • Данъчни схеми, подлежащи на докладване – основни категории и практически примери
  • Следващи стъпки 

3. Нови правила за ограничаване приспадането на лихви по ATAD

  • Обхват и основни моменти на новия режим
  • Различия от съществуващия режим на слаба капитализация
  • Статус и срокове за въвеждане в ЗКПО

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 26 ноември 2018 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg. Таксата за участие е 80.00 лв. /без ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-пауза. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg; fairs13@bcci.bg

 

 

 

 

Информация
Програма
Регистрация