Начало
Мероприятия:

Тема: семинар "ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Дата: 06-02-2019

Организатор: БТПП - Център за фирмено обслужване и PwC

Анотация:

Българска търговско-промишлена палата съвместно с  Прайсуотърхаус Купърс Българя, организира семинар на тема: 

ПРОЗРАЧНОСТ В ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ТРАНСФЕРНО ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

Семинарът ще се проведе на 12 февруари 2019г. в сградата на БТПП,  Зала Б  от 9.00 до 13.00ч.

Лектор ще бъде Екатерина Алексова и Елизабет Сиди. Елизабет Сиди е старши съветник данъчни услуги в PWC Bulgaria. Елизабет Сиди е част от данъчния екип на PwC от 2012 г. с опит в сферата на корпоративното и международно данъчно облагане, прилагане на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане, проекти по структуриране, и др. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“ и Магистър по Европейско Право (LLM) от King’s College London, UK.

От 2019г. за първи път в България ще се въведат правила за изготвяне на задължителната документация по трансферно ценообразуване. В семинара ще разгледаме подробно кои компании и сделки ще бъдат засегнати, съгласно публикувания проект за изменение на ДОПК.

 

ПРОГРАМА:

Нови данъчни правила в ЕС се очаква да засегнат широк кръг лица в България. Част от правилата трябва да се прилагат от 1 януари 2019 г., други трябва да се имат предвид и сега.

 Теми:

1. Задължителна документация по трансферно ценообразуване

  • Публикуван проект на правила за изготвяне на задължителна документация по трансферно ценообразуване

  • Срокове за прилагане

  • Кои компании и транзакции обхваща

  • Какво трябва да съдържа документацията

2. Нови правила за ограничаване приспадането на лихви по Директива на ЕС срещу практиките за избягване на данъци (ATAD)

  • Обхват и основни моменти на новия режим
  • Различия и взаимодействие със съществуващия режим на слаба капитализация

3. Облагане на Контролирани чуждестранни дружества по ATAD

  • Критерии за контролирани чуждестранни дружества на български компании, облагане в България
  • Статус и срокове за въвеждане в ЗКПО

2. Задължително докладване на трансгранични агресивни данъчни схеми – нов режим в ЕС (Директива DAC 6)

  • Кого засяга режимът
  • Данъчни схеми, подлежащи на докладване

Q&A session

Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 7 февруари 2019 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg. Таксата за участие е 90.00 лв. /без ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-пауза. Начини за плащане: в брой в касата на БТПП или с банков превод по сметката на БТПП-ЦПОПКФО в Уникредит Булбанк, IBAN BG05 UNCR 7630 1015 226303, BIC UNCRBGSF. 

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg; fairs13@bcci.bg

 

 

 

 

Информация
Програма
Регистрация